Wednesday, October 7, 2009

47 ülearust sõna

Vaikime, kallis. Sõnuta kõnet vaalin
hoolsamini ja Sinust saan hõlpsamalt aru.
Vaikuse vahenditest vabamaid vorme voolin.
Hääletusel on värvikam varjundivaru.

Hingame külg külje kõrval, õhku jätmata riivet.
Kingime vibava pilgu. Vahel on liiasti seegi.
Vaikime, kallis. Kallis on viimne kui viiv, et
rääkida Oluline
olema mitte keegi.